Vilkår og hensikt for Hamar Vandrerhjem Vikingskipet sitt prosjekt

 • Prosjektstart; 11.10.2016
 • Prosjektslutt; 28.02.2017
 • Evaluering innen; 05.03.2017 (slik at det er mulighet til ett kontinuum)

Hensikt

Hamar Vandrerhjem Vikingskipet er stolt over å ha Norsk Tipping lokalisert i byen. Som en hyllest til LOTTOBYEN Hamar, og for og poengtere at Hamar er LOTTOBYEN, ønsker vi som vertskap følgende; Å gi alle våre gjester den «smaken» av spenningen som følger med deltakelse i Norsk Tipping sitt største spill; LOTTO.

Dette skal vi gjøre ved å gi alle ankomstgjester (en pr. enhet/bestilling) får hver sin lottorekke som de kan vinne sin gevinst på! Lottorekken som gjesten får utlevert er identisk med den vi har levert inn via spillkortet.

Praktisk

Hamar Vandrerhjem Vikingskipet (Koan AS) leverer inn til Norsk Tipping det antall lottorekker som trengs for at alle ankomstgjester (en pr. enhet/bestilling) skal få sin egen lottorekke.

Alle ankomstgjester (en pr. enhet/bestilling) får hver som lottorekke ved ankomst som de skriver; navn, e-postadresse, mobilnummer, fødselsdag og ankomstdag på. Denne leveres og DA er gjeste med i trekningen.

Ankomster på fredag og lørdag er med i lottotrekningen lørdagen – en uke etter ankomst. De øvrige dagene er gjesten med i lottotrekningen førstkommende lørdag.

Alle gjestene må selv kreve gevinst utbetalt til en oppgitt konto. Kravet må gjøres skriftlig senest innen 1 måned etter trekningsdato. Uavhentede gevinster tilfaller Koan AS. Vi ønsker selvsagt å informere alle gjestene våre om sine premiere, men vet ikke om vi har kapasitet til å følge opp alle.

Vilkår for deltagelse

Den som arrangerer premieringen/ foretar utbetalingen av premier er Koan AS, Åkersvikavn. 24, 2321 Hamar. Det er laget en egen konto i banken som gjør at vi formelt organiserer dette som ett prosjekt, utenfor driften av Koan AS. Deltakelsen i denne trekningen er styrt av regler & vilkår oppgitt nedenfor, og til Norsk Tippings alminnelige regler som styrer deres spill.

Alle kupongene / rekkene er spilt i Spillkortet til daglig leder sitt navn; Ole Røhnebæk, født 230768. Han har fraskrevet seg all bruk av dette spillkortet igjennom prøveperioden på 6 måneder. 01.10.2015 til 01.04.2016, dvs. litt lengre enn prosjektperioden.

Det er Koan AS i sin helhet som eier rettighetene og forpliktelsene til eventuell gevinstpenger i denne perioden.

 

Deltakelse i denne trekningen forutsetter aksept av følgende Regler & Vilkår;

 • Deltakelse: Deltakelse i denne trekningen krever at en oppgir sitt navn, e-postadresse, mobilnummer, fødselsdag og ankomstdag. Tallet som fremkommer på Vikingskipets «Lottorekke» er da ankomstgjesten sin LOTTOREKKE. Disse tallene er identisk med en rekke som Koan AS har levert inn til Norsk Tipping, vegne av deg.
 • Ved å signere på informasjonen som ble delt ut i forbindelse med LOTTOREKKEN, sier du ja til abonnering på Vikingskipet`s nyhetsbrev, så vel som godkjenning av trekningens regler & vilkår. Du kan når som helst slutte å abonnere ved å melde deg av .
 • E-postadressen du oppgir og gir oss lov til å kommunisere til – er kun til bruk for Hamar Vandrerhjem Vikingskipet. Det betales ikke ekstra for å delta i trekningen.
 • Berettigelse: Alle personer som sjekker inn og som har signert informasjonen for å delta, deltar i dennetrekningen.
 • Gjester kan være med i trekningen flere ganger, men maks en gang pr. uke. Dette krever dog en ny signering for hver deltakelse.
 • Arrangør av trekningen reserverer seg retten til å ekskludere deltakere som ikke oppfyller trekningens berettigelseskrav.

Trekningen av vinnere

Trekningen er Norsk Tipping sin ordinære lørdagstrekning for LOTTO. Vinnerne er selv ansvarlig for å kontakte Koan AS skriftlig ved gevinst; post@vikingskipet.no. Her må info om navn og ankomstdato komme frem, samt hvilken premie rekke kravet gjelder.

Diverse

 • Hamar Vandrerhjem Vikingskipet (Koan AS) forplikter seg til å ha gode rutiner for 100 % synkronitet mellom antall ankomster og antall leverte lottorekker til Norsk Tipping.
 • Hamar Vandrerhjem Vikingskipet (Koan AS) kan ikke belastes økonomisk dersom rutinene for å få gjennomført dette VERTSKAPS prosjektet skulle ha ett avvik.

Ole Røhnebæk – daglig leder

Hamar, 20.10.2015